Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum

2009.11.13

Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum
(Budapest)

Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum elődje 1877-ben Trefort Ágoston minisztersége idején nyitotta meg kapuit. Az akkori Országos Tanszermúzeum feladatát az Eötvös-féle népoktatási törvény megvalósításának elősegítésében jelölték meg. Sokoldalú tevékenységét jellemezte, hogy nemcsak a régi taneszközöket gyűjtötte, hanem szervezte a korabeli iskolai taneszközök bemutatását is. Az intézmény 1922-es megszüntetése után elsőként az Országos Pedagógiai Könyvtár alakult újjá, majd tíz évvel később 1968-ban újra indulhatott a múzeumi tevékenység is.

Múzeumunkban kiállításokon elevenedik meg a magyar pedagógia múltja. Célkitűzésünk, hogy a tanulók, a hallgatók, a pedagógusok - életükben legalább egyszer látogassanak el hozzánk - tapasztalják meg, hogy a múlt oktatástörténeti dokumentumainak, tárgyainak igenis van "színe, szaga, adjusztálása". A diákok lássák, hogy amiről tanulnak, olvasnak, azok a dolgok valójában léteznek, léteztek, a nevekhez valóságos arcok tartoznak. Ismerjék meg szüleik, nagyszüleik, dédszüleik diákkorát, iskoláját, taneszközeit, életmódját. Vegyenek kezükbe pennát, mártsák a kalamárisba, és a lineázott irkába - paca nélkül - írjanak egy-két sort! Ígérjük, hogy a rakoncátlankodó gyermekeket nem térdepeltetjük kukoricára és a nádpálcát is csak szemléltetésre fogjuk használni! Kérjük, látogassanak el hozzánk! Tekintsék meg az Orbis Pictus szemléltetés az iskolában című kiállításunkat!

 
Története

Az Országos tanszermúzeumot Trefort Ágoston kultuszminiszter alapította a dualizmus időszakában, 1877-ben. Gyűjtötték a régi taneszközöket, de még nagyobb hangsúlyt helyeztek a kortárs hazai és külföldi iskolai berendezési tárgyak, szemléltető eszközök, tankönyvek, szakkönyvek beszerzésére. Gyűjteményükkel ösztönözték a magyar tanszergyártást. Céljuk az Eötvös József-féle népoktatási reform (1868) gyakorlatba való átültetése volt. 1933-ban az intézményt megszüntették. 1958-ban élesztették fel újra mind könyvtárát, mind múzeumát.

 
Gyűjteménye
Az 1990-es évek második felében főbb egységei:
  • Tankönyvek tára (60 ezer db)
  • Iskolai értesítők (80 ezer db)
  • Archív fotók és diafelvételek (39 ezret meghaladó).
  • Történeti dokumentumok (24 ezer db).
  • Adattár (18 ezer db)

Továbbá rendelkezik még jelentős numizmatikai-(érmek, régi pénz), képzőművészeti- és gyermekrajz anyaggal.

Nevezetes muzeális tárgyaiból

Jeles tárgyi emlékek vannak a múzeum birtokában például a nagyszombati egyetem fizikatanításához használt 18. századi demonstrációs eszközök, az 1728-ban készült Hevelius-féle éggömb, a barokk egyensúlyozó baba, a leydeni palack. Nevezetesek még Jedlik Ányos kísérleti eszközei (dinamó, kisütő készülék) és Eötvös Loránd egyetemi oktatói eszközei (kettősmérleg, könyökinga, elektrométer).

 

Az OPKM honlapján található VIRTUÁLIS KÖNYVTÁRBEMUTATÓ J

 
A könyvtárról:

A Könyvtárba található:

Az iskolai értesítők különgyűjteménye

A magyar tanügyigazgatás alá tartozó és tartozott alsó és középszintű oktatási intézmények tanévenként kiadott évkönyveit (értesítőit) a teljesség igényével gyűjti. Az 1849-ben megjelent Entwurf tette kötelezővé az évkönyvek megjelentetését elsősorban a középiskolák számára.

Gyermek- és ifjúsági irodalom különgyűjteménye

szépirodalmi és ismeretterjesztő művek, irodalmi folyóiratok

Tankönyvtár

Az OPKM Tankönyvtára jelenlegi felépítésében teljeskörű, az országban egyedülálló tankönyvgyűjtemény, mivel magában foglalja az elmúlt időszakok tankönyvei mellett a jelenleg használatban lévő tankönyveket is.

A gyűjtemény részei:
  • muzeális tankönyvek 1867 előtt (500.001-510.000 jelzeten)
  • 1868-1948 között Magyarországon megjelent, illetve magyar vonatkozású tankönyvek (510.001-590.000 jelzeten)
  • az 1949-től Magyarországon megjelent, illetve magyar vonatkozású tankönyvek (1994-ig: 600.001-700.000 jelzeten, 1994-től: 1-40.000 jelzeten)
  • külföldi tankönyvek (900.001-990.000 jelzeten)    
Törzsgyűjtemény

A könyvtár főgyűjtőkörébe a neveléstudomány és szorosan vett társtudományainak (pszichológia, szociológia) a pedagógiával érintkező területei tartoznak. Az ezen témakörökbe tartozó magyarországi, ill. magyar vonatkozású dokumentumokat a teljesség igényével gyűjti és egy példányra megőrzési kötelezettséget vállal.

Múzeumról


Állandó kiállítás:

Orbis Pictus - Szemléltetés az iskolákban

A hazai neveléstörténet egyik legkevésbé kutatott területének bemutatására vállalkoznak a kiállítás rendezői, P. Bálind Márta és Munkácsy Gyula. A címadó Comenius-mű az iskolai oktatás első képeskönyveként csupán egyetlen fejezetet képvisel a szemléltetés történetéből. Illusztrációi frízszerűen ölelik körbe a kiállítási tereket, a világról szerzett ismeretek egységes összekapcsolását reprezentálják.

 
 
Események: (pl.:)
 

Forgó csudakörény - Képnézési módok és eszközök a magyar iskolában

(Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum - Budapest)

A program keretében képnézési módokat és eszközöket mutatunk be: anamorfózis, zootrop, laterna magica-képek és -vetítők, mesediafilmek, epidiaszkópok, oktató- és ifjúsági filmek korhű mozgóképvetítőn.

 
 

Forgó csudakörény-Képzési módok és eszközök a magyar iskolában

(Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum - Budapest)

 
 

Ív(fény)kép - 19. század végi tematikus diasorozatok vetítése

(Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum - Budapest)

A program keretében 19. század végi tematikus diasorozatokat vetítünk - korabeli eszközökkel.

 
 

(Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum - Budapest)

 
 

(Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum - Budapest)

 
Kiadványok:
 

A falukutatás fénykora 1930-1937
Pölöskei Ferenc (szerk.)

2000 (HUF)
Nem

A fasori csoda (Mesterek és tanítványok)
Gazda István, Dobos Krisztina, Kovács László

600 (HUF)
Nem

A magyarországi iskolai értesítők bibliográfiája 1850/51-1948/49. 9. kötet (A magyar neveléstörténet forrásai XVI.)
Gráberné Bősze Klára-Léces Károly

400 (HUF)
Nem

Az OPKM története I.
Droppánné Debreczeni Éva

1200 (HUF)
Nem

33 kulturális játék a nyelvórán
Lázár Ildikó

1575 (HUF)
Nem

A magyar neveléstudomány forrásai
Jáki László

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.